Skip to content

Młodzi Dorośli

2022

[std alias="docz_do_nas_i_pobierz_probk_raportu"]

Młodzi
Dorośli

Strona raportu 2022

Użytkownicy Facebooka

O raporcie

Młodzi ludzie, to wciąż grupa, która wymaga poznania, zaopiekowania
i odkrycia, co jest jej siłą napędową, a co wpływa na jej napięcia.

Dlaczego Młodzi Dorośli? Dlaczego, nie po prostu Młodzi?

To grupa, która już w szkole podstawowej musiała podejmować pierwsze decyzje, które mają obecnie wpływ na ich dorosłe życie. To Młodzi, ale dotknięci bardzo wcześnie odpowiedzialnością, wielością wyborów i myśleniem o dorosłości. Są Młodzi, ale bardzo wcześnie Dorośli. Zatem – nazywamy ich Młodymi Dorosłymi.

Ostatnie lata, to również szereg wydarzeń społeczno-politycznych, które odcisnęły swój ślad na psychice tej grupy. Wpłynęły one na postrzeganie świata, planowanie swojej przyszłości (o ile w ogóle takie plany są) i ocenę swojego indywidualnego udziału w ratowaniu planety. Pandemia dodatkowo uwypukliła, to jak Młodzi Dorośli przewartościowali swój świat.

Zmiany jakie zaszły w nas samych wymagają nowego spojrzenia na tę grupę. Czy są grupą jednorodną? Czy potrafią się porozumieć w dobie podziałów? Co jest ich Endorfiną, a co Toksyną?

Zapraszamy w tę fascynującą, choć niełatwą podróż.

Zespół IRCenter

To raport dla tych którzy...

chcą wyczuć emocje, zrozumieć postawy, podejście do bieżących problemów

chcą dobrze zrozumieć Toksyny
i Endorfiny Młodych Dorosłych

chcą lepiej przygotować ofertę biznesową

chcą się skuteczniej komunikować
(emocjonalnie i behawioralnie)

szukają uporządkowanej, inspirującej wiedzy

Raport Młodzi Dorośli to najbardziej kompleksowa analiza opisująca wszystkie najważniejsze obszary dotyczące tego pokolenia i porządkująca wiedzę o nich.

Zawartość raportu

Młodzi Dorośli

Moduł główny

Ponad 220 slajdów w raporcie głównym.

Moduły dodatkowe

dowolna konfiguracja z raportem głównym

Internet, social media i inne media

Urządzenia, reklamy, VOD, OTT, gry

Status ekonomiczny, pieniądze, praca, zakupy

Ponad 150 slajdów w każdym module.

Analizy i zestawienia danych także w podgrupach: płeć, wiek: 16-20, 21-25, 26-30, 31-35 lat

Segmentacja

Segmentacja ilościowa wyłoniła SZEŚĆ bardzo wyraźnych i jednocześnie spójnych wewnętrznie segmentów Młodych Dorosłych.

Opracowana została na reprezentatywnej próbie N=1200 Młodych Dorosłych w wieku 18-35 lat.

Tradycyjni
Europejczycy

Kanapowi
Buntownicy

Norm
Holderzy

Wierni
Ojczyźnie

Designerzy
Życia

Wypędzani
z raju

Tradycyjni
Europejczycy

Kanapowi
Buntownicy

Norm
Holderzy

Wierni
Ojczyźnie

Designerzy
Życia

Wypędzani
z raju

Metodologia 07

kobiety i mężczyźni
16-35 lat
z całej Polski
segmentacja: 18-35

Metodologia

8 Affinity Grup i 24 wywiady etnograficzne, aby sprawdzić co się zmieniło przez ostatnie 2 lata

2000 wywiadów CAWI, by zweryfikować nasze hipotezy i stworzyć Segmentację

24 wywiady etnograficzne, by lepiej poznać Segmenty Młodych Dorosłych

kobiety i mężczyźni
16-35 lat
z całej Polski
segmentacja: 18-35

Badacze i twórcy raportu

Agnieszka
Agnieszka
Kasia
Kasia
Magda
Magda
Natalka
Natalka
Janusz
Janusz
Alicja
Alicja
Weronika
Weronika
Dorota
Dorota
Kuba
Kuba
Jowita
Jowita
Michał
Michał
Jacek
Jacek
Janek
Janek

Zapytaj o ofertę